Privacy Statement

Download het Privacy Statement

Bekkering Juridisch Advies, gevestigd te Driebergen, hierna te noemen Bekkering Advies heeft persoonsgegevens van u.
Als iemand anders die gegevens krijgt weet hij wie u bent. Dat wil Bekkering Advies voorkomen. Bekkering Advies let er goed op dat anderen die gegevens niet krijgen. Bekkering Advies behandelt de gegevens vertrouwelijk. In deze tekst leest u wat Bekkering Advies met uw gegevens doet.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bekkering Advies van u?

Dit zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, adres, gegevens over uw activiteiten en bankrekeningnummer.

Waarom heeft Bekkering Advies persoonsgegevens van u?

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen;
  • Om u te informeren over wijzigingen;
  • Om u informatie te kunnen sturen;
  • Om uw betalingen vast te leggen;
  • Om te voldoen aan de wet.

Laat Bekkering Advies de computer beslissingen nemen over uw gegevens?

Nee, Bekkering Advies neemt alle beslissingen zelf en laat dat niet alleen over aan de computer.

Hoe lang bewaart Bekkering Advies uw gegevens?

Zo lang als nodig is. En niet langer. Bekkering Advies houdt zich hierbij aan de wet

Geeft Bekkering Advies uw gegevens aan anderen?

Nee. En als dat wel gebeurt dan maakt Bekkering Advies afspraken met die anderen. En wordt afgesproken dat die anderen ook goed omgaan met uw gegevens.

Wat zijn cookies en gebruikt Bekkering Advies cookies?

Komt u op een website dan onthoudt de computer een bestandje, een cookie. Zo werkt de website beter. Bekkering Advies gebruikt cookies. Echter alleen de cookies die uw gegevens veilig houden. U kunt zich hiervoor afmelden. Dit kan door bij uw internetbrowser op de computer aan te geven dat u geen cookies wilt opslaan.

Kan ik mijn gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

Ja, u kunt daarom vragen. Dit kan per mail: info@bekkeringadvies.nl
U ontvangt dan binnen 4 weken een reactie.
Wilt u een klacht indienen? Dan kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat doet Bekkering Advies aan beveiliging van uw gegevens?

Bekkering Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en Bekkering Advies neemt maatregelen om uw gegevens te beschermen en misbruik daarvan te voorkomen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bekkeringadvies.nl

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming: Trudy Bekkering
Website: www.bekkeringadvies.nl

Neem contact op en u weet snel wat we voor u kunnen doen en waar u aan toe bent