Veel bedrijven hebben op hun site een privacy verklaring gezet. Daarin is onder andere opgenomen welke informatie van een klant wordt verwerkt en wat er met de persoonsgegevens gebeurt. De privacyverklaring geeft de klant dus de benodigde informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Naast deze privacyverklaring is het voor bedrijven van belang dat zij ook een privacy beleid hebben. Daarin wordt opgenomen welke maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan de privacy wetgeving.

Wat doet u met de persoonsgegevens?

Bij het opstellen van dit beleid komen cruciale vragen naar voren. Wat doen we nu echt met die persoonsgegevens? Hoe beveiligen we dat? Wie hebben in ons bedrijf toegang tot de persoonsgegevens? Maar ook vragen over datalek. Hoe reageert u als er persoonsgegevens in handen komen van een onbevoegde? Het is goed om daar over na te denken als de stress van het datalek er nog niet is. Nu vastleggen hoe om te gaan met datalek, zorgt er voor dat indien dat data lek helaas optreedt, het privacy beleid toegepast kan worden. En dat geeft rust op een hectisch moment.

Privacybeleid opstellen

Het opstellen van een privacy beleid is niet verplicht. Maar het helpt wel om bewust te zijn van wat er speelt op het gebied van privacy in uw onderneming. En door het privacy beleid op te stellen maakt wel dat u en uw medewerkers zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden ten aanzien privacy. En daarmee vermindert u risico’s ten aanzien datalek.

Privacy wetgeving

Iedere ondernemer dient te voldoen aan de privacy wetgeving. Een privacy statement op uw website volstaat dan niet. Stel een privacy beleid op en daarmee neemt u uw verantwoordelijkheid op het gebied van privacy.


Gerelateerde blogberichten

Uw privacyverklaring

Uw privacyverklaring