Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om een arbeidsovereenkomst bij bepaalde tijd uiterlijk één maand voor de einddatum aan te zeggen. Dat houdt in dat de werkgever aangeeft aan de werknemer dat verlenging niet plaats zal vinden. De werkgever kan ook een voorstel doen voor verlenging. Deze aanzegging moet schriftelijk plaatsvinden.

Op tijd aanzeggen

Als de werkgever de aanzegging niet op tijd doet, eindigt het contract voor bepaalde tijd wel op de overeengekomen einddatum. Maar de werkgever is dan wegens het niet naleven van de aanzeggingsplicht toch verplicht om een schadevergoeding te betalen van maximaal één maandloon. Doet de werkgever de aanzegging 2 weken voor de einddatum dan moet de werkgever 2 weken schadevergoeding betalen. Dit gaat dus naar evenredigheid. De werknemer moet zijn recht op deze vergoeding binnen 2 maanden na einddatum van het contract claimen. Anders komt het recht op deze vergoeding te vervallen. Een goede agendering is dus van belang, wil de werkgever niet verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Aanzegging in contract

De aanzegging kan ook worden opgenomen in het contract voor bepaalde tijd. Dan legt de werkgever de aanzeggingsplicht bij de start van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vast en kan de werkgever het ook niet meer vergeten. Het is dus goed om alert te zijn op de aanzeggingsverplichting bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd.


Gerelateerde blogberichten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Denk aan de aanzeggingsverplichting

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Denk aan de aanzeggingsverplichting

ZZP of loondienst of ZZP: hoe verder zonder VAR

ZZP of loondienst of ZZP: hoe verder zonder VAR