ZZP’er : loondienst of zelfstandige: per 1 mei wordt de VAR vervangen door een modelovereenkomst 

Per 1 mei verdwijnt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Deze VAR gaf de opdrachtgever onder voorwaarden  de zekerheid dat er geen sprake was van een (verkapt) dienstverband. De belastingdienst wilde meer verantwoordelijkheid op dit punt voor de opdrachtgever. Per 1 mei 2016 geldt dan ook de wet DBA (wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie) en verdwijnt de VAR. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de afspraken voortaan vastleggen in een overeenkomst. De belastingdienst kan nu ook beide partijen aanspreken op het al dan niet verkapt aanwezig zijn van een dienstverband.

Er lijkt veel te wijzigingen per 1 mei 2016. De regels over het al dan niet hebben van een dienstverband wijzigen echter niet. Is er sprake van loon, gezagsverhouding en de verplichting tot verrichten van persoonlijke arbeid? Dan blijft er sprake van een dienstverband.

Wat zou iedere ZZP’er die ondernemer wil zijn moeten hebben?

In ieder geval een inschrijving in de KvK en een BTW-nummer. En ook een aansprakelijkheidsverzekering en Algemene Voorwaarden. En meerdere opdrachtgevers. Zelf een vervanger aandragen bij ziekte of vakantie maakt de kans op afwezigheid van dienstbetrekking ook groter. En bijvoorbeeld ook een eigen website.  Alle feiten bepalen uiteindelijk of er sprake is van verkapt dienstverband.

Wat wijzigt er wel per 1 mei 2016?

Om een dienstverband buiten de deur te houden kan er gewerkt worden met de modelovereenkomsten van de belastingdienst. Deze gelden voor een periode van 5 jaar. Deze overeenkomsten geven zekerheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer indien exact conform deze overeenkomst wordt gewerkt in de praktijk. Hiervoor kan een overeenkomst van de belastingdienst worden gebruikt of er kan een overeenkomst opgesteld worden die wordt voorgelegd aan de belastingdienst. Is er zonder enige twijfel geen sprake van een dienstverband? Dan hoeft er geen overeenkomst van de belastingdienst te worden gebruikt.

Wat moet er geregeld worden om een verkapt dienstverband te voorkomen?

Opdrachtgever en opdrachtnemer doen er dan verstandig aan een modelovereenkomst van de belastingdienst te gebruiken. Mocht deze op punten niet aansluiten bij de beoogde werkwijze check deze wijzigingen dan vooraf bij de belastingdienst. Check of de feitelijke werkzaamheden in de praktijk conform de overeenkomst zijn en check ook de overeenkomst aansluit bij de algemene voorwaarden die worden gehanteerd. Sluiten alle overeenkomsten op elkaar aan en wordt er gewerkt conform die overeenkomsten? Dan is er sprake van een zelfstandige en geen verkapt dienstverband.

Vragen over de overeenkomsten en of de Algemene Voorwaarden? Neem contact op via info@bekkeringadvies.nl of via 06 – 46 60 64 29


Gerelateerde blogberichten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Denk aan de aanzeggingsverplichting

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Denk aan de aanzeggingsverplichting

ZZP of loondienst of ZZP: hoe verder zonder VAR

ZZP of loondienst of ZZP: hoe verder zonder VAR